Altax - Mistrzostwo w Twoim wykonaniu

Miejsca stosowania:wszelkie drewno porażone przez owady.

 • dzięki maksymalnej penetracji preparat wnika głęboko w drewno, dociera do żerujących owadów i zabija je,
 • Altax Owadobójczy ma dwie funkcje - zabija owady żerujące w drewnie i trwale zabezpiecza przed nimi drewno,
 • jest silną trucizną dla larw owadów,
 • efekt biobójczy uzyskuje się w okresie od 1 do 14 dni od zastosowania. Zależy to przede wszystkim od głębokości żerowania owadów oraz chłonności drewna,
 • posiada Pozwolenie Na Obrót preparatem biochronnym i biobójczym wydane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • aby wybić owady i zabezpieczyć przed nimi drewno preparat należy nanosić na powierzchnię drewna powietrzno-suchego,
 • można zwiększyć skuteczność dotarcia preparatu do owadów poprzez jego wstrzykiwanie bezpośrednio w otwory żerowania larw oraz owinięcie drewna folią, aby ograniczyć odparowanie benzyny (na 2-3 dni),
 • jeżeli na drewnie jest stworzona lakiernicza lub inna nieprzepuszczalna powłoka, to należy stosować nakłuwanie, nawiercanie lub należy usunąć powłokę.
 • preparatu nie należy rozpylać
 • norma zużycia (zwalczanie larw): 0,3 L/ 1 m2,
 • norma zużycia (zabezpieczanie drewna): 0,2 L/ 1 m2,
 • inne produkty można nanosić na drewno po 24 h od zastosowania Altaxu Owadobójczego

450 ml

zwalczanie: ok. 1,5 m2
zabezpieczanie: ok. 2,25 m2

5 L

zwalczanie: ok. 16,6 m2
zabezpieczanie: ok. 25 m2

15 L

zwalczanie: ok. 50 m2
zabezpieczanie: ok. 75 m2