Altax - Mistrzostwo w Twoim wykonaniu

Miejsca stosowania:wszelkie drewno porażone przez owady.

 • dzięki maksymalnej penetracji preparat wnika głęboko w drewno, dociera do żerujących owadów i zabija je,
 • Hylotox Q ma dwie funkcje - zabija owady i trwale zabezpiecza przed nimi drewno,
 • środek jest skuteczny w walce ze szkodnikami takimi jak: kołatek (anobium sp), spuszczel (hylotrupes bajulus), borodziej (ergates faber), trzpiennik (sirex sp), miazgowiec (lyctus sp) i in.
 • jest silną trucizną dla larw owadów
 • efekt biobójczy uzyskuje się w okresie od 1 do 14 dni od zastosowania. Zależy to przede wszystkim od głębokości żerowania owadów oraz chłonności drewna,
 • posiada Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym.
 • aby wybić owady i zabezpieczyć przed nimi drewno preparat należy nanosić na powierzchnię drewna powietrzno-suchego,
 • można zwiększyć skuteczność dotarcia preparatu do owadów poprzez jego wstrzykiwanie bezpośrednio w otwory żerowania larw oraz owinięcie drewna folią, aby ograniczyć odparowanie benzyny (na 2-3 dni),
 • jeżeli na drewnie jest stworzona lakiernicza lub inna nieprzepuszczalna powłoka, to należy stosować nakłuwanie, nawiercanie lub należy usunąć powłokę.
 • preparatu nie należy rozpylać
 • norma zużycia (zwalczanie larw): 0,3 L/ 1 m2,
 • norma zużycia (zabezpieczanie drewna): 0,1 L/ 1 m2.

450 ml

zwalczanie: ok. 1,5 m2
zabezpieczanie: ok. 4,5 m2

5 L

zwalczanie: ok. 16,5 m2
zabezpieczanie: ok. 50 m2

15 L

zwalczanie: ok. 50 m2
zabezpieczanie: ok. 150 m2