Altax - Mistrzostwo w Twoim wykonaniu

Miejsca stosowania:ceramiczne lub betonowe podesty, podłogi, parapety, tarasy, dachówki, elewacje, tynki mineralne; elementy z piaskowca i wapienia itp.

Cechy produktu:
  • oparty o nano-technologię produkt do zabezpieczania powierzchni z kamienia naturalnego i sztucznego przed wodą, wilgocią i zabrudzeniami,
  • produkt wnika głęboko w zabezpieczana powierzchnię, tworzy na niej niewidoczny, ochronny nano-film,
  • nie tworzy lepkich powłok,
  • chroni przed wykwitami i wysoleniami
Sposób stosowania:NANOXIN nanosić dwu- lub trzykrotnie metodą „mokre na mokre”, tzn. drugą porcję preparatu nanosimy jeszcze przed wyschnięciem pierwszej. Tylko taka metoda zapewnia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie podłoża!Preparat nanosić pędzlem na suchą i czystą powierzchnię.Mycie narzędzi: stosować rozcieńczalnik. Nie dopuszczać do zaschnięcia preparatu..Preparatu nie wolno rozpylać.Odnawianie zabezpieczenia:Zabezpieczenie odnawiać po zaobserwowaniu obniżenia odporności powierzchni na wodę i zabrudzenia (brak zjawiska grupowania wody w soczewki na powierzchni). NANOXIN nanosić tak, jak za pierwszym razem – metodą: „mokre na mokre”.Czas wysychania: ok. 2 hPrzechowywanie: w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5oC do + 35oC.

NANOXIN kamień zawsze nanosić metodą „mokre na mokre”, tzn. nie wolno dopuścić do zaschnięcia nałożonej porcji preparatu przed nałożeniem porcji ostatecznej. Tylko taka metoda nakładania zapewnia prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie podłoża! Wcześniejsze wyschnięcie np. pierwszej porcji impregnatu uniemożliwi nałożenie porcji drugiej, a tym samym obniży skuteczność zabezpieczenia.
Preparat nanosić na powierzchnię oczyszczoną z kurzu, pyłu, tłuszczu lub innych zabrudzeń poprzez dwu- lub trzykrotne smarowanie pędzlem. Narzędzia użyte do malowania należy czyścić rozcieńczalnikiem natychmiast po zakończeniu prac.
Nie rozpylać !

Odnawianie zabezpieczenia:
proces przeprowadzić po zaobserwowaniu znacznego obniżenia odporności powierzchni na wodę i zabrudzenia (brak zjawiska grupowania wody w soczewki na powierzchni) w taki sam sposób jak zabezpieczenie wykonywane po raz pierwszy.

Czas wysychania:
do 2 godzin w temperaturze ok. 20° C i wilgotności powietrza 60% po nałożeniu wymaganej porcji preparatu na zabezpieczaną powierzchnię. Obniżenie temperatury i/lub podwyższenie wilgotności może wydłużyć czas wysychania preparatu.

Przechowywanie:
w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do + 35°C.

5 L

Wydajność:
wapień ok. 500 ml/1 m2,
piaskowiec ok. 350 ml/1 m2,
beton/ceramika/klinkier ok. 200-400 ml/1 m2

750ml

Wydajność:
wapień ok. 1,5 m2,
piaskowiec ok. 2 m2,
beton/ceramika/klinkier ok. 2-4 m2